Leerplicht

Extra verlof

Extra verlof voor leerlingen kan in een aantal gevallen bij uitzondering worden gegeven.
Daarbij worden twee vormen onderscheiden:

  • Verlof wegens gewichtige omstandigheden
  • Vakantieverlof

Klik op de link voor meer informatie.