Passend onderwijs

Kinderen met TaalOntwikkelingsStoornis op Het Spectrum.

Op het Spectrum hebben wij speciale groepen voor kinderen met een taal ontwikkelingsstoornis (TOS) in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar (groep 1 t/m 8), dit zijn leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Deze speciale groepen zijn opgezet als model “groep-in-school” van de stichting Passend Onderwijs Almere. Het unieke van het model is dat de kinderen voor wie het bedoeld is niet naar een school voor speciaal onderwijs hoeven en om kinderen met een handicap of stoornis samen met andere kinderen onderwijs te laten volgen op een school voor regulier basisonderwijs.

Het onderwijs en de begeleiding is gericht op het vergroten van de kansen en mogelijkheden van elke leerling op integratie in het reguliere onderwijs. De kinderen krijgen in deze groepen een speciaal onderwijsaanbod gericht op de taalproblematiek.

Via deze link komt u bij het schoolondersteuningsprofiel.